خدمات دامنه

ثبت تمامی دامنه های بین المللی

بهترین قیمت ثبت و تمدید دامنه

دامنه آدرس اینترنتی وب سایت شما است. شما می توانید با توجه به کاربری سایتتان انواع دامنه ها را در میهن وب هاست ثبت کنید.
ما در افق هاست گیلان ، دامنه های ir, com, net, org, info, biz و co را ثبت می کنیم. همچنین شما می توانید، دامنه فعلی سایت خودتان را برای تمدید به ناحیه کاربری خودتان در افق وب هاست منتقل کنید.

دامنه ها

 • COM.
 • IR.
 • NET.
 • ORG.
 • EU.
 • CLUB.
 • XYZ.
 • AERO.
 • CARE.
 • TV.
 • CRUISES.

ثبت

 • 46 هزار تومان
 • 10 هزار تومان
 • 9 هزار تومان
 • 11 هزار تومان
 • 14 هزار تومان
 • 18 هزار تومان
 • 21 هزار تومان
 • 21 هزار تومان
 • 21 هزار تومان
 • 21 هزار تومان

تمدید

 • 9 هزار تومان
 • 9 هزار تومان
 • 9 هزار تومان
 • 11 هزار تومان
 • 14 هزار تومان
 • 18 هزار تومان
 • 21 هزار تومان
 • 21 هزار تومان
 • 21 هزار تومان
 • 21 هزار تومان

انتقال

 • 9 هزار تومان
 • 9 هزار تومان
 • 9 هزار تومان
 • 11 هزار تومان
 • 14 هزار تومان
 • 18 هزار تومان
 • 21 هزار تومان
 • 21 هزار تومان
 • 21 هزار تومان
 • 21 هزار تومان

مدت اعتبار تمامی پرداخت ها یک سال می باشد.

یکپارچه سازی API

چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد.

ADDON رایگان دامنه

چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد.

پنل مدیریت حرفه ای

چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد.

مدیریت آسان DNS

چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد.

Locking رایگان دامنه

چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد.

اعطای نمایندگی دامنه

چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد.